(Online) kerkdienst

19sep2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Op zondag 19 september in het gemeente-start-weekend gaat Jaap in de preek in op het thema ‘Connected’. Efeze 4 zal daarbij centraal staan. Het gaat om eenheid/verscheidenheid, om leren/leven en om dienen/delen. Prachtige kernwaarden! Waarden die alles te maken hebben met ‘connected’. Hoe ben jij ‘connected’?

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie