(Online) kerkdienst

26sep2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Zondag 26 september wordt Peter Zuidema als Kerkelijk Werker in de dienst geïnstalleerd. We gaan beiden in een korte preek in op wat in Johannes 10 staat over Jezus als goede Herder. Hij is de deur van de schaapskooi. Wij zijn de schapen. Bekende vergelijkingen, maar wat betekenen ze voor ons vandaag?

1e collecte: ACB: MAF
2e collecte: Theologische Universiteit