(Online) kerkdienst

3okt2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Op zondag 3 oktober worden 3 en misschien wel 4 baby’s gedoopt in de dienst. De dienst gaat over ‘Eenzaamheid’. Alle generaties hebben er mee te maken. Juist de corona-tijd heeft eenzaamheid onder veel mensen doen toenemen. Zelfs met veel vrienden op Facebook of Insta kun je ontzettend eenzaam zijn. Zelfs in een gemeente met veel leden kun je eenzaam zijn. Zelfs jij kunt eenzaam zijn of bent het misschien wel.

De doop laat prachtig zien dat we als mensen in verbondenheid mogen leven. Met God, met elkaar, en zo als plaats van hoop en gezamenlijkheid in deze wereld.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Zending