(Online) kerkdienst

31okt2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Op zondag 31 oktober is het hervormingsdag. Het is al weer eeuwen geleden dat Luther de 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkerde. Een enorme verandering werd er door in gang gezet. Een soort van Reset. De bijbel heeft zegt in Romeinen 12 ‘wordt vernieuwd in je denken’. Dat was toen nodig en nog steeds. Thema van de dienst is ‘The greatest Reset’.

1e collecte: Evangelisatie
2e collecte: Diaconie