Online kerkdienst

19dec2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Op deze zondag gaat Aliëtte Meerveld voor, zij gaat preken over de ‘onaanzienlijke knecht van de Heer’, uit Jesaja 53.

1e collecte: Diaconie
2e collecte: ACB: Stichting Present