Startweekend – Bezinningswandeling

23sep2018
Tijd: 13:30 - 14:30
Locatie: Rietland

o Bezinningswandeling (Zo 13:30 uur)

Onze startzondag 23 september 2018 valt deze keer samen met Freedom
Sunday. Op die dag wordt in meer dan 40 landen door meer dan 5000 kerken
stilgestaan bij het onderwerp slavernij. Beter gezegd: bij hoe belangrijk God
gerechtigheid vindt en wat Hij ons daarover in de Bijbel leert. Freedom Sunday,
een initiatief van International Justice Mission (IJM), is een uitnodiging om op
te staan voor hen die worden onderdrukt en uitgebuit.
In de (open lucht) middagdienst zal dominee Rinze IJbema preken over recht
en gerechtigheid en wordt er (kort) aandacht gevraagd voor het werk van IJM.
Voorafgaand aan de dienst organiseren wij een bezinningswandeling. Tijdens
deze wandeling word je aan de hand van een Bijbelgedeelte en een aantal
vragen uitgedaagd om met elkaar na te denken over wat gerechtigheid en
vrijheid betekenen, ook voor je eigen leven.
De wandeling begint bij Rietland en eindigt in het Bevrijdingsbos. Je kunt
starten vanaf 13:30 uur tot uiterlijk 14:30 uur. Uitleg volgt ter plekke. De
wandeling duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier maar is naar eigen
inzicht in te korten. Ook geschikt voor scootmobiel of rolstoel. Als het regent,
hebben we een alternatief programma.
Iedereen is welkom om mee te doen! Aanmelden is niet nodig.
Tot ziens namens IJM,
Jan Jaap Bouwman, Caroline van den Dool, Sarien Horinga, Christina de Vries.