Themamiddag Jonge Vlinders

25mei2018
Tijd: 13:00 - 17:00
Locatie: Fonteinkerk Eikenlaan 255 Groningen

Op vrijdagmiddag 25 mei 2018 organiseert Jonge Vlinders een themamiddag over de belevingswereld van jonge christenen die homo of lesbisch zijn. De middag is bedoeld voor iedereen die vrijwillig of professioneel werkt met christelijke jongeren of jongvolwassenen (tot 30 jaar) die (mogelijk) homo of lesbisch zijn.

Op de themamiddag komen een jongere en een jongerenwerker aan het woord over hun ervaringen met dit onderwerp. Ook doen we verslag van gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gevoerd met jongen christenen die homo of lesbisch zijn. Hoe ervaren zij de wereld en met name hun gelovige omgeving? Daarnaast zullen we met elkaar in gesprek gaan over wat deze belevingswereld betekent voor het benaderen van deze groep. De themamiddag is dus bedoeld om te luisteren naar en in gesprek te gaan over de ervaringen van jonge christenen en niet zozeer om in discussie te gaan over theologische standpunten over homoseksualiteit.
De themamiddag zal plaatsvinden in de Fonteinkerk (Eikenlaan 255 te Groningen) en zal duren van 13:00 tot ongeveer 17:00 uur. De toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich opgaven of meer informatie inwinnen via info [at] jongevlinders.nl

Jonge Vlinders is een oecumenisch project dat de zichtbaarheid wil vergroten van jonge christenen, tot 30 jaar, die behoren tot een seksuele of gender minderheid. Door middel van dit project hopen we dat zij elkaar makkelijker kunnen vinden en beter steun kunnen krijgen van hun omgeving . De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers uit verschillende kerkelijke gezindten.

Meer informatie over de themamiddag en het project Jonge Vlinders is te vinden op www.jongevlinders.nl