Viering Missie 050

1okt2018
Tijd: 19:30 - 21:15
Locatie: Jeruzalemkerk, Groningen

Geliefde broers en zussen,

namens het Evangelisch Contact Groningen (ECG) willen we u graag uitnodigen voor de viering ‘Missie 050’ op D.V. maandagavond 1 oktober 2018.

 

Het ECG is al sinds haar oprichting een informeel platform waar voorgangers van Groninger kerken die de Bijbel serieus nemen als Gods woord, elkaar kunnen ontmoeten. Naast onderlinge bemoediging en aansporing, is de missionaire roeping van ons als kerken een terugkerend gesprekspunt. Steeds meer zoeken we als kerken hoe we in gezamenlijkheid vorm kunnen geven aan onze missionaire presentie in onze mooie stad.

 

Graag willen we deze vreugdevolle ontwikkeling stimuleren en daarom organiseren we op maandag 1 oktober een bijzondere viering. Tijdens deze viering willen we met voorgangers, oudsten, diakenen en iedereen die zich betrokken weet vanuit de gezamenlijke kerken God groot maken en Hem danken voor alle missionaire initiatieven en activiteiten die nu al een plek hebben in Groningen. Ook zal er ruimte worden gegeven aan ervaringsverhalen en getuigenissen van broeders/zusters die in een specifieke missionaire setting mogen dienen.

 

Naast het gezamenlijk groot maken van Gods naam, willen we ook heel nadrukkelijk zoeken naar onderlinge verbinding, versterking en bemoediging. Om zichtbaar te maken wat er allemaal al gebeurt zullen missionaire initiatieven uit de stad de ruimte krijgen om zichzelf voorafgaand aan en na afloop van de viering te presenteren. Wat zou het mooi zijn als we als kerken en gelovigen met een hart voor de stad elkaar op deze avond kunnen bemoedigen!

 

We willen de viering afsluiten door tijd te nemen voor een gebed. Met het oog daarop zullen we in verschillende themagroepen uiteengaan en heel concreet gaan bidden voor een specifiek missionair deelgebied.

 

De viering vindt plaats op maandag 1 oktober a.s. in de Jeruzalemkerk (W.A. Scholtenstraat 27, 9711 XB Groningen). We beginnen om 19:30 uur en sluiten uiterlijk om 21:15 uur af. Na afloop is er ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bemoedigen, onder het genot van een hapje en een drankje.

 

We hopen van harte om op 1 oktober ook broers en zussen uit uw gemeente te mogen ontmoeten.

Namens het ECG,

Dick Mak, Rein den Hertog, Hendrik Timmer

Antje Oosterhof, Evert Sulman

missiegroningen@gmail.com