Vriendendienst

24mrt2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

De morgendienst is een vriendendienst en Rinze IJbema gaat voor. In de vriendendiensten nemen we telkens één van de zeven hoofdzonden op de korrel en deze morgen is dat ‘vraatzucht.’ De Heer Jezus zelf is een keer van deze zonde beschuldigd, zie Matteüs 11, 19. Heeft zijn reactie nog wat te zeggen in onze wereld, met z’n uitersten van levensbedreigende overvloed en levensbedreigende hongersnood? ‘Stil, want Jezus…’ is het leidende thema in deze Veertigdagentijd. Voor deze zondag laten we de puntjes oningevuld, want dit is net de vraag: wie is Hij toch?