Vriendendienst

27okt2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk, Groningen

De morgendienst is een vriendendienst. Het thema staat in het kader van het jaarthema, ‘ontmoeting.’ In het evangelie van Johannes ontmoet Jezus de nodige mensen. Vandaag schuiven we aan bij zijn ontmoeting met Nicodemus (Johannes 3): geboren om te leven.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen