Doopdienst

7apr2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

De morgendienst is een doopdienst. Het thema van deze dienst is ‘Stil, want Jezus… geeft kinderen voorrang.’ De preek gaat over Marcus 10: 14. Rinze IJbema gaat voor.

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie
Voedselbank: Pastasaus, soep, koffie en thee