Kerkdienst

17mrt2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk Groningen

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. In de serie over het gebed, aan de hand van de Catechismus, gaat het deze middag over de derde bede, ‘Laat uw wil worden gedaan.’

1e collecte: Oosterkerk
2e collecte: Diaconie