Kerkdienst

31mrt2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Op zondag 31 maart hebben we weer een korte dienst. Gelijk na de dienst wordt het rapport van het bureau Kerkwerk gepresenteerd. Spannend!

De dienst zelf gaat over stilte in de storm. Petrus die over het water loopt, maar toch ook kopje onder gaat. En midden in dat alles de Heer Jezus die hem de hand reikt.

 • Vooraf: orgel
 • Welkom en mededelingen
 • Votum (gezongen) en zegen met gezongen ‘Amen’
 • Zingen Psalm 98:1 en 2 (denieuwepsalmberijming)  (orgel)
 • Gebed (met wet; dank voor Geest die ons leert…, gebod 1-10)
 • Zingen Opwekking 427 Maak mij rein voor U (piano)
 • Bijbellezing Matteüs 14:22-33
 • Preek
 • Zingen Opwekking 789 Lopen over water… (piano)
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Slotzang Gezang 233 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden (canon en 2 keer) (orgel)
 • Zegen 
 • ‘Amen’ lied

1e collecte: Theologische Universiteit

2e collecte: Diaconie – Hulp zuidelijk Afrika