Kerkdienst

12mei2019
Tijd: 09:30 - 11:00
Locatie: Oosterkerk Groningen

Zondagmorgen 12 mei is er een compacte dienst met presentatie en bespreking van een concept visie/missie document. In de dienst willen we stilstaan bij de grote missie van God en zijn plan voor de toekomst.

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 63:2

Gezongen Votum en zegen – Sela 

Zingen Psalm 8a:1(a), 2(v), 3(m) 4(a)

Gebed

Lezing Efeze 1

Verkondiging

Zingen Gezang 211:1, 2 en 3

Gebed met voorbede

Collecte

Zingen Opwekking 194

Zegen

Voorganger: Ds. E.J. van den Bos

1e collecte: Oosterkerk

2e collecte: Zending