Kerkdienst

20okt2019
Tijd: 16:30 - 17:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

In de middagdienst gaat Rinze IJbema voor. Hij preekt over het onderwerp van de vragen 51-54 uit De Gewone Catechismus, over Jezus als ‘de weg’.

1e collecte: ACB: De Verre Naasten
2e collecte: Diaconie