(Online) kerkdienst

14nov2021
Tijd: 10:00 - 11:30
Locatie: Oosterkerk, Groningen

Deze zondag gaat Anne-Maaike Pathuis voor, in deze dienst volgen we het leesrooster van Mirakel: we lezen onder andere uit Openbaring 2:1-7. Daar schrijft Jezus aan de gemeente in Efeze dat ze ‘de liefde van weleer’ hebben opgegeven. Wat betekent dat voor ons vandaag?

1e collecte: Zending
2e collecte: Theologische Universiteit Kampen