X

Preken en Presentaties

Onderdeel van vrijwel elke kerkdienst is de preek. Omdat we in de Oosterkerk gebruik maken van een beamer, worden veel preken in de vorm van een presentatie op een scherm geprojecteerd.

Via de jaaroverzichten hiernaast kun je veel preken en bijbehorende presentaties downloaden.
Uitleg van de afkortingen:

  • IJB: dominee IJbema
  • JvdB: dominee Van den Bos
  • JWR: dominee Roosenbrand
  • CvdL: dominee Van der Leest
  • mo: zondagmorgen
  • mi: zondagmiddag
  • av: avond

Om PPT of PPTX bestanden te kunnen bekijken kun je PowerPoint Viewer installeren.

Om PDF bestanden te kunnen bekijken kun je Adobe Reader installeren.

In het menu aan de linkerkant vind je een overzicht van onze preken & presentaties.