Uitzien naar Pasen

27mrt2018
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Diverse locaties

Ziet u ook zo uit naar de viering van Pasen?
De opstanding van de Here Jezus, onze Redder en Verlosser?
Ja, fantastisch, wat een overwinning!

Maar, wat ging eraan vooraf?
Wat vertellen die gebeurtenissen, in vooral die laatste week, ons?
Het lijden van de Here Jezus kwam in die dagen tot een hoogtepunt.
Zo erg zelfs dat Hij zijn Vader vroeg of het voorbij mocht gaan.

In de bijeenkomsten van de Stille Week willen we enkele van die gebeurtenissen overdenken, aan de hand van meditaties over ‘Ontmoetingen op de Via Dolorosa’.
Op de dinsdagavond (27-3-18, 19.30 uur, Refajahkerk) willen we aandacht besteden aan ‘Barabbas’.
Op de woensdagavond (28-3-18, 19.30 uur, Columnakerk) aan ‘Simon van Cyrene’.

Als we ons meer bewust zijn van het lijden, dat de Here Jezus voor ons gedragen heeft, dan kunnen/willen we Hem nog meer eren, nu Hij overwonnen heeft.
Komt u ook? Meeluisteren en meezingen met de samenzang?
Jong en oud is welkom.

Commissie Stille Week: Alst Boven, Wim Keizer, Steven Zwarts en
Dik v/d Zande (namens GKV ‘Zuid-Helpman’, GKV ‘Noord-West’, GKV ‘Oost’, CGK, NGK, PKN-Dorkwerd)

Dertig Dagen Pasen 2018 – Week 1

Dertig Dagen Pasen 2018 – Week 2

Dertig Dagen Pasen 2018 – Week 3

Dertig Dagen Pasen 2018 – Week 4

Dertig Dagen Pasen 2018 – Week 5